Win 10 - instalacija 

Hardware

Mati?na plo?a - napraviti update BIOSA

SSD disk - ako ra?unalo ima SSD disk, obavezno skinuti Toolbox za taj disk sa stranica proizvo?a?a i napraviti update Firmware-a ako ima novi


Software

Ninite - instalacija osnovnih programa

Adobe Reader - instalacija

1.) Obavezno napraviti mogu?nost da se u?e u Safe Mode (namjestiti na tri sekunde da stoji taj meni) 
     Staviti obi?an Safe mode i Safe Mode Networking  Upute
2.) Pogledati da li radi restore point systemskog diska i napraviti prvi kad je sve gotovo
3.) Postaviti work time za windows update od 08:00 do 20:00
4.) Podesiti da defaultnog printera ne hedlaju windowsi(na koji je zadnji printano da je to onda defaultni), 
     nego onaj koji postavimo
5.) Ime ra?unala - promjeniti ga (unaprijed ako ga znamo ili na lokaciji korisnika)
6.) Windows Update - Advanced OptionsChoose how updates are delivered
Staviti opciju na OFF ili ostaviti na ON, pa dolje ozna?iti PCs on my local network